Branding

Tożsamość marki może oznaczać kilka różnych rzeczy w zależności od szerokości kontekstu.
Buduj swoją firmę świadomie i inspiruj konkurencję.

Identyfikacja
wizualna

Pozycjonowanie
/ budowanie marki